Tales of the Mortal Star

Session 1

The Assassination of Targ Wavir

Priest Defiance – Fithover 1

Veikėjai sustojo prie senovinės šventyklos, įstatytos uoloje vidury
plokščios dykynės. Jie popietės poilsio metu nusprendė
apsižvalgyti. Nors šventyklos viduje nieko nerado, jos išorėje
veikėjų dėmesį patraukė Silt Runner’ių – padarų, kurių neturėtų
būti šiose vietovėse – pėdsakai. Veikėjai nusprendė, kad
tolimesniam kely, kuris veda į kanjoną, jų laukia pasala.

Targ‘as paprašė veikėjų nueiti ir apžvalgyti kanjono
apylinkę, o radus Silt Runnerių – juos išgrūsti. Už šį darbą jis
pažadėjo gausų atlygį. Targas išlydėjo veikėjus nekreipdamas
dėmesio į Danael’io patarimus saugotis Grako samdinių.

Veikėjai susidorojo su kanjone esančiais monstrais, bet pamatė,
kad jų šviežios ankstesnės aukos turi Grako samdinių ženkliukus.
Supratę,kad kažkas čia ne taip, veikėjai kaip galėdami greičiau
parbėgo pas karavano vadą, tačiau jį rado jau nebegyvą.

Iš ten veikėjai pamatė skirtingomis kryptimis einančius pėdsakus –
samdinių (į rytus) ir pabėgelių vergų (į vakarus). Veikėjai nusprendė
pasekti vergų pėdsakais.

Pasekę vergus ir juos išgelbėję nuo jų sąmones pasiglemžusio
monstro (Id Fiend), veikėjai patraukė link Grak’s Pool’o.
Atsidėkodama už pagalbą Lyaga atskleidė esanti paskutinė
Madarų šeimos palikuonė ir nurodė vietovę (Guthay canyon),
kurioje paslėptas senas šeimos lobis.

Sutemom atvykę prie Grak’s pool’o, veikėjai atsargumo dėlei
pabėgelius vergus paliko nuošaliau, patys eidami prašyti leidimo į tvirtovę.

Bet samdiniai, su kuriais keliavo veikėjai, jau buvo pirmieji. pasiekę
tvirtovę. Veikėjai ir Sen’as vieni kitus atpažino. Supratę
negerus kėslus veikėjai bandė atsitraukti, tačiau Grako samdiniai
jau buvo nusprendę juos sugauti.

Taip prasidėjo gaudynės: keliasdešimt Grako samdinių vijosi
veikėjus per kanjoną.Veikėjams pavyko trumpam pasislėpti vienam
iš plyšių kanjone, kuriame jie pamatė urvą. Jame švietė deglai.

Deja, veikėjams nepavyko tinkamai atsiplėšti nuo juos gaudančių
samdinių. Penki iš jų veikėjus surado ir užpuolė. Kovos įkarštyje
veikėjams už nugarų iš uolos pradėjo lįsti Gith’ai, kurie buvo irgi
nusiteikę agresyviai.

Veikėjams pavyko apsiginti tiek nuo Gith’ų, tiek nuo samdinių, iš
kurių vieną jie paliko gyvą.

Comments

MortalStarDM

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.